Araştırma Laboratuarları


A.YİSBAM merkezde ve kampusta sabit hizmet verebilecek kapsamlı birer laboratuar

 

B.3000-3900 m yükseklikte uygun bir zeminde kurulacak mobil bir istasyon yada ünite

(Isıtma ,ısı yalıtımı, havalandırma, aydınlatma sistemleri, mobil tuvalet, su deposu, iletişim araçları, yatak ve uyku tulumları ile donanımlı)

 

Araştırma laboratuarında ve mobil istasyonda yapılacak ölçüm ve testler:

 

Farklı düzeylerde yüksek irtifanın fizyolojik fonksiyonlara etkileri

Antropometrik parametrelerin ölçülmesi

Fiziksel, fizyolojik ve mental performans düzeylerinin saptanması

Hipobarik ve Hipoksik  şartlarda vital fonksiyonların monitorize edilmesi, ölçülmesi,

Solunum fonksiyonlarının ölçülmesi,

Kardiyopulmoner egzersiz testlerinin  uygulanması

Yorgunluk ve laktat ölçümleri,

Kan gazları,O2, CO2, PH ölçümleri,


 

Hematolojik  parametrelerin ölçülmesi,

Hipobarik, hiperbarik ve normobarik şartlardaki  ölçümlerin karşılaştırılması,

Atletik performansı arttırmaya yönelik yöntemlerin saptanması,