Ülkemizde yükseklik fizyolojisi, dağ sporları ile ilgili uygun bir coğrafya bulunmasına rağmen, yüksek irtifa ile ilgili herhangi bir araştırma merkezi bulunmamaktadır. Bu amaçla kurulmuş tek merkez, üniversitemizdeki, Erciyes dağındaki tesistir. Kuruluşu ve tesisin açılışı eski yıllara dayanmakla birlikte, araştırma merkezi olarak aktif hale geçirme ve yapılanma çalışmaları son bir yıl içerisinde başlatılmıştır. Merkezin araştırma konusundaki yapılanması ve yurtdışı merkezlerle iletişim halinde olması, gerek üniversitemiz gerek Kayseri ili, gerekse ülkemiz açısından büyük yararlar sağlayacaktır. Ülkemizin tanıtımına da büyük katkı yapacaktır.

Kayseri Belediyesinin Erciyes dağındaki master yapılanma planı da düşünüldüğünde merkezin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Merkezde yapılacak araştırmaların sonuçları ile sadece bölgemizde değil, ülkemiz genelinde yükseklerde yaşayanların sağlık sorunlarına, yüksekte kamp yaparak performanslarını artırmak isteyen çeşitli spor takımı ve kafilelerin sağlık ve performanslarının bilimsel açıdan incelenmesine ve iyileştirilmesine büyük yararlar sağlayacaktır.

Merkezin amacı; Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri konusunda bilgi üretimine yönelik araştırmalar planlamak, yapmak ve konuyla ilgili toplantı, sempozyum, kongreler düzenlemek, yayınlar yapmak, yükseklik - dağ sporları – sağlık alanlarında veriler toplamak, duyurmak ve eğitim vermektir.