Faaliyetler

Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunması planlanmıştır.

 

a) Yükseklik ve spor bilimleri konusunda eğitim vermek, konuyla ilgili araştırma projeleri hazırlamak, yönlendirmek ve yapmak,

b) Üniversitede  ve Erciyes Dağı üzerinde sabit ve mobil araştırma istasyonları kurmak, 

c) Türkiye genelinde, Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri konusunda ilgili disiplinlerle

işbirliği sağlamak,

d) Yüksek  irtifa ve spor bilimleri  ile ilgili  konferans, sempozyum, seminerler  ve kongreler düzenleyerek halkı aydınlatmak ve özendirmek,

e) Yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda ülke dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, bilgi alış verişi ve eleman yetiştirmede koordinasyonu sağlamak, Türkiye’nin Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerini yurtdışında tanıtmak,

f) Yüksek İrtifa ve Egzersiz Fizyolojisi konusunda çalışma ve araştırma yapan diğer üniversite ve merkezlerle  eğitim ve araştırma alanında işbirliği yapmak, ortak projeler sunmak,

g)Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri konusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

h) Yüksek irtifada kondisyonlarını geliştirmek isteyen sporcular için bir uygulama salonu kurarak,  kardiyovasküler,  solunum  ve  motor  fonksiyonlar  açısından gelişimlerini izlemek,

 

ı) Yüksek irtifa ve spor bilimleri ile ilgili lisansüstü programlar düzenlemek ve yürütmek,

j) Yüksek irtifada yaşayan kişilerin sağlık sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri sunmak.