Diğer Faaliyetler
Ayrıca jeolojik, meteorolojik, mühendislik, biyolojik,  astronomi, havacılık ve uzay bilimleri gibi bilim dalları ile işbirliği yapılması,

Multidisipliner araştırmaların yapılması,

Bilimsel  toplantı konferans, seminer, panel, sempozyumların düzenlenmesi,

Yüksek irtifa konusunda yayınlar yapılması,

Yüksek irtifa ile ilgili lisansüstü eğitim programları açılması,